impacte

suc_bahalana_expo_4suc_bahalana_expo_5suc_bahalana_expo_6suc_bahalana_expo_7suc_bahalana_expo_8suc_bahalana_expo_11

Impressió d’una exposició itinerant

Impressió de tots els elements gràfics (panells informatius i fotografies) per a l’exposició Bahala Na, projectada per SUC estudi creatiu per a l’ONGD Acción Contra el Hambre.